EN NL

Groninger Museum - Groningen

Het Groninger Museum is sinds 29 oktober 1994 gevestigd aan de zuidkant van het centrum van Groningen. Het museum herbergt vier verschillende collecties en eigenlijk mag het gebouw van het Groninger Museum gerekend worden als vijfde collectie. Je bent op je plaats in het Groninger Museum als je geïnteresseerd bent in:

  • De archeologie en geschiedenis van Groningen;
  • Hedendaagse beeldende kunst (vanaf 1950);
  • Oude beeldende kunst (vanaf 1500 tot 1950);
  • Kunstnijverheid, belangrijkste deelcollecties Chinees en Japans porselein.

Iedere maandag is het museum gesloten. Op andere dagen kun je er terecht van 10:00 uur tot 18:00 uur.

Het gebouw

De huisvesting van het Groninger Museum kan aangemerkt worden als zeer opmerkelijk. De ontwerper van het gebouw is de Italiaan Alessandro Mendini. Op 28 september 1987 is aan hem het startsein gegeven voor het ontwerpen van een bouwwerk dat tot de hedendaagse kunst kan worden beschouwd. Eén van de financiers van het gebouw is de Nederlandse Gasunie welke op dat moment haar 25-jarige bestaan vierde en het toepasselijke bedrag van 25 miljoen gulden schonk.

Het gebouw is gestationeerd op een unieke locatie die de binnenstad verbindt met het stationsgebied. De buitenkant van het gebouw oogt als een plaats waar het design en kunst worden tentoongesteld. Dit wordt ook onderstreept door de brug die aan de kant van het stationsgebied is gemarkeerd. Als de brug omhoog staat is vanuit de stad een kunstwerk van Wim Delvoye te zien. Het kunstwerk is aan de onderzijde van de brug geplaatst.

Alessandro Mendini heeft bij zijn ontwerp rekening moeten houden met de vier collecties die het Groninger Museum waarborgt. Zij vormen als het ware de identiteit van het bouwwerk. Daarnaast zijn vanuit de gemeente Groningen een aantal eisen gesteld, een directe connectie voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en het stationsgebied was een vereiste. Ook de scheepsvaart mocht niet worden beperkt en beide oevers moesten elkaar kunnen blijven zien.

In het jaar 1990 is het ontwerp van de buitenkant van het museum goedgekeurd. De bouw is echter pas begonnen in 1992 nadat bezwaar was aangetekend door de Raad van State. Het interieur is gevormd door een aantal gasarchitecten. De basis van het ontwerp wordt gevormd door drie eenvoudige, maar strakke bouwvolumes die elk los in elkaar liggen en in de lengte van het verbindingskanaal zijn gestationeerd. Zij worden verbonden met elkaar door gangen.

In 2010 is het gebouw gerevitaliseerd, ofwel het exterieur en het interieur zijn in haar oude glorie hersteld. Het Groninger Museum was van april 2010 tot en met december 2010 gesloten voor het publiek.

De collecties

In het Groninger Museum zijn ieder jaar opnieuw een vijftien tot twintigtal collecties te bezichtigen die zeer sterk variëren qua inhoud. Het museum selecteert de tentoongestelde collecties zeer zorgvuldig. Je kunt het museum elk jaar opnieuw bezoeken, omdat de collecties ieder jaar veranderen.

Terug naar Nederland museumland