EN NL

Leger Museum

Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van de Lage Landen moet beslist eens een bezoek brengen aan het Legermuseum. In het gerestaureerde Delftse Armamentarium geeft het Legermuseum met een uitgebreide tentoonstelling een fascinerend overzicht van het krijgsgebeuren door de eeuwen heen.

De expositie vangt aan bij de prehistorie en voert de bezoeker, via verschillende episodes van onze geschiedenis, naar het optreden van het Nederlandse VN-bataljon in Libanon. Zo wordt uitgebeeld hoe het er toeging tijdens de strijd om onze onafhankelijkheid, de Tachtigjarige Oorlog, de Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland, de inlijving bij het Franse Keizerrijk, het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden, de Belgische opstand en de Tiendaagse Veldtocht. De fraaie uniformen uit de 19e eeuw komen goed tot hun recht in een suggestieve opstelling rond een schildwachthuisje.

Eerste wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog: het functionele ‘veldgrijs’ doet zijn intrede. Uit deze tijd stamt de tentoongestelde mitrailleur met hondentractie, naast een authentieke tramcoupé die onder de wapenen geroepen reservisten naar hun mobilisatiebestemming vervoert. Ook van de meidagen 1940 krijgt de bezoeker een goede indruk. Voorts impressies van de bezettingsjaren; onderdrukking en verzet, de Binnenlandse Strijdkrachten, Irenebrigade, bevrijding en de formering van de tegenwoordige Koninklijke Landmacht. Ook wordt een goede indruk gegeven van de na-oorlogse verwikkelingen als in Indonesië, Korea, Suriname en van het ontstaan van de NAVO.

Vanzelfsprekend maken wapens een belangrijk deel uit van een museum als dit. Deze variëren van de industriële hedendaagse producten tot de kunstzinnige voortbrengselen van de ambachtelijke wapensmeden uit het verleden. Maar er is meer interessants te zien, zoals maquettes en diorama’s met miniatuurfiguren, vitrines met onderscheidingen en vaandels, terwijl ook het zware materieel, geschut en pantservoertuigen, een plaats in de expositie heeft gekregen.

Naast de historische expositie is er de thema-tentoonstelling, waarin verschillende onderwerpen in hun ontwikkeling worden uitgebeeld: militair vervoer, aspecten van de artillerie, draagbare wapens en de V-wapens in Nederland.

Hopelijk is voldoende belangstelling gewekt om dit unieke museum eens te bezoeken.

Terug naar Nederland museumland