EN NL

Kunst en cultuur

Door het hele land zijn oude en ook recente afdrukken te vinden van kunst en cultuur in Nederland. Kunst en cultuur zijn twee ruime begrippen die vele factoren bij elkaar brengen. Om een duidelijk beeld te schetsen zoomen we in op deze twee begrippen.

Cultuur verwijst naar het geen wat binnen een samenleving wordt voortgebracht en overgedragen. Het gaat hier dan zowel over materiële dingen als immateriële dingen die door de mens zijn gemaakt.

Kunst wordt gezien als een onderdeel van cultuur en is een product van een menselijke creatieve uiting. Kunst is hierbij cultuur- en tijdsgebonden en kan dus voor verschillende culturen verschillen.

Als klein land weet Nederland zich bij andere landen op de kaart te zetten dankzij klassieke kunstenaars en memorabele gebeurtenissen in het verleden. Dankzij mensen zoals Vincent van Gogh, Anne Frank en nog vele andere beroemdheden, trekken toeristen naar ons land om deze voorwerpen en plaatsen in het echt te zien en te beleven. Al deze momenten, gebeurtenissen en herinneringen hebben een blijvende stempel op Nederland gezet die nu wordt opgenomen in de cultuur en kunst van het land. Daarnaast zijn ook de nieuwe initiatieven zoals een science museum onderdeel van de cultuur van het land.

Musea in Nederland

In totaal zijn er zo'n 1.100 musea in Nederland. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen alle verschillende musea in Nederland aan de hand van de thema's. Zo zijn er in Nederland 7 verschillende museum thema's te vinden:

Archeologie/geschiedenis
Cultuurhistorie
Beeldende kunst
Natuurhistorie
Transport/technisch
Maritiem/scheepsvaart
Volkenkunde

Kunst en cultuur voor jongeren

Een belangrijke doelgroep zijn de jongeren onder ons. Op een jonge leeftijd nemen ze veel in zich op en is het ook altijd goed om ze meer bij te brengen over kunst, de geschiedenis of andere wetenschappelijke weetjes. Er zijn in Nederland verschillende musea te vinden die een speciaal educatief thema voor kinderen hebben. Lees in onze subpagina meer over het bezoeken van musea met kinderen en welke musea uitstekend zijn voor een bezoekje met kinderen.

Hoewel in Nederland de meeste musea het thema archeologie/geschiedenis hebben, zijn de beeldende kunst musea het meest bezocht. Ook vele toeristen komen af op de rijke kunst geschiedenis van Nederland.