EN NL

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid - Hilversum

In het mediapark in Hilversum staat het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gevestigd, dit museum behoort tot de jongere musea in Nederland. Het museum is zeer veel omvattend en kan worden onderverdeeld in vijf categorieën, waarvan we twee categorieën zeer nadrukkelijk zullen uitlichten. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid wordt gevormd door de volgende categorieën:

  • Beeld en Geluid Archieven
  • Beeld en Geluid Educatie
  • Beeld en Geluid Experience
  • Beeld en Geluid Instituut
  • Beeld en Geluid Webshop

De categorieën educatie en experience zullen we in ons verhaal verder toelichten. De categorie Beeld en Geluid Instituut kan worden beschouwd als de organisatie van het geheel, hierin bevinden zich de personen die bijvoorbeeld de Beeld en Geluid Archieven hebben samengesteld. Het totale archief bestaat uit 700.000 film-, muziek-, radio- en televisiefragmenten waarvan sommige beelden en geluiden kunnen worden uitgeleend aan professionals of aan privé-gebruikers. Je kunt ook cd's en lp's aanschaffen via de Beeld en Geluid Webshop.

Beeld en Geluid Educatie en Experience

Je kunt bij Beeld en Geluid Educatie en Beeld en Geluid Experience terecht op dinsdag tot en met zondag. Het museum is geopend vanaf 10:00 uur en sluit haar deuren om 17:30 uur, de gemiddelde bezoektijd bedraagt vier tot vijf uur. Beeld en Geluid Experience verschilt qua inhoud niet veel van Beeld en Geluid Educatie want de activiteiten zijn hetzelfde, alleen wordt bij Educatie de aandacht meer gelegd op rondleidingen en workshops.

Het museum kent de zogenaamde 'Experience tour', deze tour bestaat uit een twaalftal attracties, welke ieder een eigen paviljoen hebben en samen de kern van het museum vormen. Ook worden soms exposities gehouden, maar deze zijn niet van permanente aard. 

Terug naar Nederland museumland